Vítejte v Srdci Evropy! | THEO - vydavatelství a nakladatelství | Theo.cz

csenrudefres
starsi200720082009

1/2008 obsahuje:

Síla lidskosti aneb Neuvěřitelný příběh zachránce židovských dětí Sira Nicholase Wintona, Všichni dobří Moraváci - zakladatel genetiky, průkopník psychoanalýzy, největší logik všech dob... ti všichni jsou z Moravy, Franz Kafka neobjevený aneb Za světlem dávného slunce - soubor magických fotografií představuje Franze Kafku jako cestovatele, UP neboli směrem vzhůru - slavná značka Spojených umělecko-průmyslových závodů UP se vrací na scénu, Galerie - díla snad nejnadanějšího sochaře české secese Quido Kociána,
Jasnozřivý skeptik Jan Švankmajer - režisér, který sedí "u jednoho rybníka" s Luisem Buňuelem a Davidem Lynchem, "Poslední žijící barokní skladatel" František Xaver Thuri - narodil se o pár století později než měl, ze srdce mu prýští barokní hudba, Největší Čech Jára Cimrman - vtipná mystifikace učinila z fiktivní osobnosti národní symbol, Mozaika událostí a zajímavostí z České republiky str. 34 - 35, Osudová Ema Destinnová - česká pěvkyně dosáhla na nejvyšší metu světové opery

2/2008 obsahuje:

Nové Město pražské - úsilí Karla IV. pozvedlo Prahu na největší městský areál soudobé Evropy, Král dvojího lidu - v roce 1458 na český trůn usedl muž, který výrazně zasáhl do dějin českého státu a ovlivnil i evropskou politiku, Pražská defenestrace - roku 1618, kterou také začala první etapa třicetileté války, Národní muzeum - 190 let od založení nejvýznamnější české muzejní instituce, Revoluční rok - přinesl mnohým pocit svobody, Národní divadlo - položení základního kamene se stalo všenárodní politickou manifestací, Galerie - Československé
legie - legionářská tradice se stala základem armádní tradice nového státu, Vznik Československa - 28. října 1918 vznikl samostatný a svobodný československý stát, Mnichovská dohoda - událost, která okleštila Československo a předznamenala budoucí tragický osud Evropy, Únorový převrat - totalitní komunistický režim se na více než 40 let chopil moci, Pražské jaro - sovětská vojenská invaze přerušila snahu o nastolení "socialismu s lidskou tváří", Výročí - mozaika událostí v datech končících číslem 8

3/2008 obsahuje:

"Předsedáme právě včas," - říká v rozhovoru velvyslankyně Milena Vicenová, Stálá představitelka ČR při EU, Evropa jako úkol - Žijeme v době, kdy Evropa má šanci, jakou dosud nikdy v historii neměla, totiž uspořádat sebe samu na principech rovnoprávnosti a mírové spolupráce. Výběr pasáží z projevů Václava Havla, "Schengen v Čechách" - Adam Drda nás provede po české státní hranici od roku 1948 až po její zrušení v roce 2007, Transformační jednička - Hodnocení České republiky v rámci ekonomických změn Bertelsmanovou nadací, Prezidenti - portréty československých a českých prezidentů od roku 1918 - od vzniku samostatného Československa,
"Už se nic nebude dělat bez nás" - Marek Danihelka nás seznamuje s Čechy, kteří pracují v současném "hlavním městě EU" v Bruselu, Zuřivý antilyrik Milan Kundera - portrét jednoho z nejvýznamějších českých literárních autorů z pera Karla Hvížďaly, Dvacet čtyři ostrovů české kultury - na třech kontinentech, ve dvaceti zemích nalezneme dvacet čtyři Českých center, prezentujících Českou republiku, TOP 10 - Deset originálních českých výrobků nese ochrannou známku Evropské komise, "Domov nosíme s sebou" - Jiří Voskovec, Jan Tříska, Pavel Landovský, Jitka Frantová - osudy českých herců v exilu

4/2008 obsahuje:

"Ctnost je třeba projevit a předat," říká v rozhovoru ředitel prestižní rakouské Diplomatické akademie a prezident Mezinárodního PEN klubu, český spisovatel a diplomat Jiří Gruša, Umění pomáhat - nad rozvojovou pomocí České republiky se zamýšlí Lenka Klicperová, šéfredaktorka časopisu Lidé a Země, Demokracie, svoboda, respekt - konglomerát patnácti organizací Evropy zaměřených na podporu demokracie a lidských práv - European Foundation For Democracy Through Partnership - přibližuje Kateřina Šafaříková, zpravodajka Lidových novin v Bruselu, Abychom splnili náš úkol. hned čtyři reportéři nás seznamují s českými vojenskými misemi, ve kterých téměř 900 vojáků participuje na mezinárodních operacích, Stonožka - ukázka výtvarných
aktivit dětského mírového hnutí Stonožka, Člověk v tísni - portrét nejvýznamnější české humanitární organizace, která působí ve 44 zemích světa, Obhajovat lidská práva - "Češi si během tří let od vstupu do Unie získali pověst obhájce lidských práv," připomíná autor článku Tomáš Lindner z týdeníku Respekt, Československá diplomacie (1918-1948) - historický exkurz do spletitého osudu tehdy ještě mladé československé diplomacie z pera historičky Ivany Koutské, Mosaika událostí a zajímavostí léta 2008 str. 34 - 35, Slohové proměny českých ambasád - Robert Janás nás provádí architekturou zajímavých budov ambasád, misí a konzulátů českého diplomatického zastoupení ve světě

5/2008 obsahuje:

Češi se přestávají bát své minulosti, říká Pavel Žáček, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Radar a 250 Amíků - americká vojenská základna v Brdech je historickým krokem - nejen pro Čechy, České stopy ve vesmíru - astronauti českého původu k nám přijíždějí pátrat po svých kořenec, Český Temelín - v Evropě se stal symbolem sporu o jadernou energetiku, Galerie - Romové v české fotografii, Sedm světel Olgy
Sommerové - sedm svíček zapalují Židé v den Jomha Šoa za oběti druhé světové války, Jsem Vasyl, český dělník - v ČR pracuje až 150 000 Ukrajinců, dvě třetiny z toho ilegálně, Velká dramata mě baví, říká válečná reportérka Petra Procházková, Mosaika událostí a zajímavostí léta 2008 , str. 34 - 35 , Štěkej! Však jsi pes! aneb žurnalista v sukni - Olga Fastrová byla první českou novinářkou

6/2008 obsahuje:

Německý tón, slovanská melodičnost - tak lze charakterizovat pražskou německou literaturu, která dala světu nejen Franze Kafku, Věčně živá legenda: rabi a jeho golem - po stopách prvního "androida" na evropském kontinentě, Povstanu! aneb Dobré dílo Josefa Floriana - jeden z nejusilovnějších českých nakladatelů věřil, že jeho dílo je naplněním Božího vnuknutí, Muž, který bojoval s ďáblem a se ženami - snad největší samorost českého výtvarného umění, dřevorytec Josef Váchal, Galerie - splněný sen jménem Portmoneum, Pábitelé na filmovém plátně - jedno z filmových zpracování knihy Bohumila
Hrabala získalo amerického Oskara; ostatní nejsou o nic horší, Příběh o zlu může přinést dobro - Arnošt Lustig, spisovatel, který ve svých knihách zúčtoval se zlem druhé světové války, Svědectví Pavla Tigrida - více než časopis - komunistická Státní bezpečnost ho měla za úhlavního nepřítele, nakonec na něj byla krátká, Mosaika událostí a zajímavostí souvisejících s nadcházejícím předsednictvím ČR v Radě EU -, Beatnici v Brueghelově zimním městě - Když se beatnik Allen Ginsberg stal v roce 1965 králem pražského studentského majálesu, komunistické úřady zuřily...

THEO Publishing

Vítejte v Srdci Evropy

Vítejte v Srdci Evropy je dvouměsíčník věnovaný České republice, který vydává vydavatelství THEO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Vychází od roku 1994 a je distribuován na veškerá zahraniční zastupitelství České republiky, stejně jako českým informačním a kulturním centrům, je rozdáván na linkách ČSA, apod.

Vychází v pěti jazykových mutacích: anglicky, německy, španělsky, francouzsky a rusky.

Chcete-li vědět více, kontaktujte nás na naší emailové adrese.

Japonská verze časopisu Vítejte v Srdci Evropy
Na konci roku 2004 jsme vydali speciální číslo časopisu kompletně věnované české hudbě. Tento speciál byl nyní přeložen do japonštiny, což je vůbec první vydání našeho časopisu v japonštině!


PDF Download (3.6 MB)

webdesign and programming: RGS nostromo 2004