Předplatit časopis | Vítejte v Srdci Evropy! | Theo.cz

csenrudefres

Předplatit časopis...

V případě, že chcete provést platbu šekem, adresujte ho prosím do rukou Pavla Šmída, vydavatele. Roční předplatné činí 456 Kč. Po obdržení Vašeho šeku budou časopisy zasílány na Vaši poštovní adresu.

Vydavatelství Theo
J. Poppera 18
530 06 Pardubice
Česká Republika

THEO Publishing

Vítejte v Srdci Evropy

Vítejte v Srdci Evropy je dvouměsíčník věnovaný České republice, který vydává vydavatelství THEO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Vychází od roku 1994 a je distribuován na veškerá zahraniční zastupitelství České republiky, stejně jako českým informačním a kulturním centrům, je rozdáván na linkách ČSA, apod.

Vychází v pěti jazykových mutacích: anglicky, německy, španělsky, francouzsky a rusky.

Chcete-li vědět více, kontaktujte nás na naší emailové adrese.

Japonská verze časopisu Vítejte v Srdci Evropy
Na konci roku 2004 jsme vydali speciální číslo časopisu kompletně věnované české hudbě. Tento speciál byl nyní přeložen do japonštiny, což je vůbec první vydání našeho časopisu v japonštině!


PDF Download (3.6 MB)

webdesign and programming: RGS nostromo 2004