Inzerovat | Vítejte v Srdci Evropy! | Theo.cz

csenrudefres

Inzerovat v časopise...

Samozřejmou součástí revue České republiky Vítejte v Srdci Evropy je i nabídka firem, jejich výrobků či služeb formou reklamy. Ta má však vzhledem k celkové koncepci periodika přísná pravidla. Výtvarné řešení revue předpokládá inzerci pouze celostránkovou a v omezeném rozsahu - maximálně tří stran obálky. Obracíme se na Vás s nabídkou na prezentaci Vaší firmy.

V případě zájmu dodáme obratem podrobné informace. Pokud budete mít trvalejší zájem o spolupráci nebo sami navrhnete formu Vaší propagace prostřednictvím časopisu Vítejte v Srdci Evropy, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Vítejte v Srdci Evropy
formát: A4 (210 x 297 mm)
rozsah: 40 stran (36 + obálka)
papír: 36 stran křída 115g, obálka - křída 200g (UV lak)
provedení: celobarevný časopis
jazykové mutace: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština
náklad: 12.000
periodicita: 7x ročně (jako dvouměsíčník a jedno zvláštní vydání)

cena inzerce:
2. a 3. strana obálky 35.000,- Kč; 1400,- euro; US$ 2000,-
4. strana obálky 40.000,- Kč; 1600,- euro; US$ 2300,-

THEO Publishing

Vítejte v Srdci Evropy

Vítejte v Srdci Evropy je dvouměsíčník věnovaný České republice, který vydává vydavatelství THEO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Vychází od roku 1994 a je distribuován na veškerá zahraniční zastupitelství České republiky, stejně jako českým informačním a kulturním centrům, je rozdáván na linkách ČSA, apod.

Vychází v pěti jazykových mutacích: anglicky, německy, španělsky, francouzsky a rusky.

Chcete-li vědět více, kontaktujte nás na naší emailové adrese.

Japonská verze časopisu Vítejte v Srdci Evropy
Na konci roku 2004 jsme vydali speciální číslo časopisu kompletně věnované české hudbě. Tento speciál byl nyní přeložen do japonštiny, což je vůbec první vydání našeho časopisu v japonštině!


PDF Download (3.6 MB)

webdesign and programming: RGS nostromo 2004